Løsninger til festforeninger

Skolevagt har genem flere år samarbejdet med festforeninger og fakulteter i studiemiljøet. Vi kender til den til tider udfordrende overgangsfase omkring generationsskifte i et foreningerne. Her fokuserer Skolevagt på at være bindeled og ikke mindst medvirkende til videndeling og implementering hos den nye generation af engagerede studerende.

Festforeningens store ansvar i forbindelse med afholdelse af fester og fredagsbar betyder, at de ansvarlige studerende bærer et stort ansvar. Her er Skolevagts rolle altid at sikre en rolig og professionel arrangementsafvikling i samarbejde med de ansvarlige koordinatorer og i overensstemmelse med de regler og rammer sat af fakulteternes ledelse.
 

Festforeningen - den vigtigste samarbejdspartner

Igennem vores mangeårige samarbejde med festudvalg og skoleledelser har vi erfaret, at jo mere vi samarbejder med festudvalget jo bedre fester skaber vi i fællesskab på jeres skole.

En del af vores samarbejde er en briefing af festudvalget inden arrangementsstart, hvilket også afslutter med en debriefing inden skolevagterne forlader skolen igen. Skolevagt lægger stor vægt på at opbygge et kontinuerligt og ikke mindst tillidsfuldt forhold til eleverne i festudvalg.


Uforpligtigende møde på jeres fakultet

Skolevagts konsulenter kommer gerne ud og holder et møde med de ansvarlig i jeres festforening. Ved et besøg kan I hører nærmere om, hvordan Skolevagt kan være med til at gøre en forskel til jeres fester. Jeres festudvalg får ligeledes mulighed for stille helt konkrete spørgsmål til jeres behov og de forhold I holder fester under

Et besøg på jeres skole vil naturligvis være uforpilgtigende.

Book et møde allerede i dag. 

Kontakt Skolevagt

læs data herunder

Skolevagt Axel Gruhns Vej 2B, 8270 Højbjerg