Videndeling & Informationsarkiv

Her bliver det muligt at downloade Skolevagts materiale i form af uddybende tekster om de emner præsenteret på vores hjemmeside.

Ind til da kan du kontakte os, og vi vil fremsende de ønskede materiale til dig.


Kontakt Skolevagt

læs data herunder

Skolevagt Axel Gruhns Vej 2B, 8270 Højbjerg