Skolevagt vs. vagt

”Alle ved hvad en vagt er. Skolevagt er mere end en vagt”

Skolevagterne skaber trygge og sikre rammer for elever og lærere. Som uniformerede vagter løser de grundlæggende vagtopgaver som sikkerhedskonsulenter, men skolevagter arbejder samtidig med en pædagogisk og kommunikativ indgangsvinkel til eleverne, hvor forebyggende pædagogisk arbejde er i fokus.

Med skolevagt skaber du en proaktiv adfærd overfor potentielle udfordringer, der kan hindre et positivt, trygt og roligt læringsmiljø på din skole.
 

Pædagogiske og kommunikative kompetencer

Alle skolevagter, der vil komme på din skole er uddannet med pædagogiske og kommunikative kompetencer, hvilket sætter dem i stand til at agere mere hensigtsmæssigt end almindelige sikkerhedsvagter.

Med en kommunikativ og interagerende adfærd opnår vi en konfliktnedtrapning og deeskalering af potentielle konflikter, hvilket ikke kun skaber involvering af eleverne men også forandring i deres adfærd. 

Skolevagterne arbejder ud fra en forståelse af jeres skoles individuelle miljø og de behov, som I har. Her danner en analyse af det lokale læringsmiljøet grundlag for vores handlinger.
 

Alle skoler har forskellige behov

Skolevagts udgangspunkt er altid at anbefale, at den enkelte skole begynder med en undersøgelse af miljøet med det formål at klarlægge, hvad udfordringerne er og dermed, hvilket behov netop jeres skole har i skabelsen af et trygt og roligt læringsmiljø.

Her samarbejder Skolevagt med EDUS, som er specialister i at analysere og skabe en dybere forståelse af årsagerne til konflikter i læringsmiljøet. EDUS ser med friske øjne på, hvordan regler, struktur og konsekvenser sætter rammerne for adfærd. Læs mere om EDUS.

Book et møde allerede i dag og sæt processen for et trygt, sikkert og positivt læringsmiljø på din skole i gang.

Kontakt Skolevagt

læs data herunder

Skolevagt Axel Gruhns Vej 2B, 8270 Højbjerg