Skolefester & arrangementer

På mange folkeskoler plejer lærerne selv at stå for sikkerheden til skolens fester. Men de danske skoler har de seneste år oplevet stadig større udfordringer og pres fra elever samt elevgrupper, som er mere kulturelt sammensatte og derfor kræver særlig viden, metoder og ekspertise i relation til en positiv og konflikthåndterende løsning.

Skolevagt tilbyder en alternativ løsning til den klassiske dørmand og kontrollør ved fester på skoler. Den traditionelle løsning med to kontrollører i døren, som er kendt fra nattelivet egner sig sjældent til skolernes forhold.
 

Konfliktforebyggelse

”Alle konflikter kan forhindres før de opstår”

Skolevagter arbejder ud fra at skabe trygge og sikre rammer for eleverne på jeres skole baseret på en konfliktløsende tilgang, hvor der er fokus på en kommunikativ og argumenterende adfærd, der deeskalerer og foregriber potentielle konflikter.

Den tilgang til konflikthåndtering, som praktiseres i nattelivet er ofte direkte destruktiv for en positiv kommunikation og relation, fordi unge i dag er vant til at kunne forholde sig kritisk til autoriteter. De dørmænd og den dørmandsadfærd eleverne møder i byen, skal høre byen til.

På jeres skole gælder skolens regler såvel i dagligdagen som til skolefester og hos Skolevagt sikre vi, at eventuelle konflikter håndteres objektivt og retfærdigt.

Teamleder og vagt team, der spejler eleverne
Teamet til jeres skole tilpasses til jeres specifikke behov, hvor vi vurderer om det er fordelagtigt med skolevagter, der har særlig erfaring med utilpassede unge eller med unge af anden etnisk baggrund. Erfaringsmæssigt kan det have stor betydning, at skolevagterne har samme kulturelle baggrund som eleverne.

Til alle skolefester og arrangementer ledes skolevagterne af en teamleder, der har kontakt til den ansvarshavde lærer.
Teamlederen har flere års erfaring og relevant ledelsesbaggrund. Opstår der situationer af mere atypisk karakter, vil han hurtigt kunne danne sig et overblik og iværksætte en effektiv løsning.


Opmærksomhed på den enkelte elev


Skolevagterne er opmærksomme på eventuelle spændinger eleverne imellem. Udviser nogle elever konfronterende adfærd kan det gøre festen eller arrangementet ubehageligt for de andre elever. Her agerer skolevagterne forebyggende ved første iagttagelse, hvilket har stor betydning for opretholdelse af den positive og trygge stemning.

Observeres en elev at være utilpas eller utryg er det vigtigt, at der bliver taget hånd om eleven i situationen. Vurderes det, at eleven skal hjem søger skolevagterne for, at eleven hentes af forældre. Her involveres den læreransvarlige naturligvis altid.

Den bedste hjælp er ofte omsorg, og en samtale med eleven giver mulighed for at fortælle om situationen, hvilket ofte er tilstrækkeligt for, at eleven kan fortsætte til festen på en god og positiv måde. Det er samtidig igennem sådanne samtaler, at skolevagterne får kendskab til hændelser eller forhold, der potentielt kan udvikle sig til konflikter. Dermed kan vi udvise proaktiv og forebyggende adfærd.


Brandsikkerhed, forsikring & tyveri

Den absolut største sikkerhedstrussel til et arrangement er brand og brandsikkerheden er derfor er essentielt i afholdelsen af en sikker og tryg skolefest. Alle skoler har en brandplan, men baseret på erfaring udfordres udgangspunktet af virkeligheden, der forandrer de forhold brandplanen er funderet i.Skolevagt har erfaret, at de ansvarlige for skolefester og arrangementer ofte overser at skalere brandsikkerheden i overensstemmelse med de kontinuerligt forandrende forhold før og under festen. 

I kan sikre en kontinuerlig overholdelse af brandreglerne samt en korrekt håndtering af den eksisterende brandplan gennem Skolevagt. Her ved hver aktør præcis, hvad deres rolle er i tilfælde af brand eller evakuering. Det inkluderer, at skolevagterne under festen kontinuerligt sikrer, at alle branddøre og flugtveje er ryddede og brugbare samt, at alle brandfarlige materialer fjernes, hvis det er relevant.Sikkerhed


En af de hyppigste skadeårsager til en fest opstår, hvis en elev falder og slår sig på en skarp genstand, hvilket kan være trapper, glasskår eller glatte gulve. Skolevagterne vil altid forebygge dette ved at sikre, at området for festen er ryddet for farlige genstande og uvedkommende områder er afspærrede.Et led i en sikker fest er ligeledes skolevagternes kompetencer for førstehjælp. I tilfælde af alkoholforgiftning, kroniske lidelser som epilepsi, indtagelser af euforiserende stoffer eller andre potentielt livstruende situationer, der kræver kyndig behandling, har mindst en af skolevagterne til alle fester og arrangementer særlig praktisk og teoretisk erfaring.Forsikring
Forsikring er ofte et overset område ved valg af vagt- og sikkerhedsselskab. Som dørmand og vagt ved en virksomhed kræves der en lovpligtig erhvervsansvarsforsikring af virksomheden, som yderligere skal være autoriseret af Rigspolitiet for lovligt at kunne varetage et reelt vagtansvar. I tilfælde af dørmænd og kontrollører er dette ikke gældende. De skal dog også være ansvarsforsikrede. Er de hyrede vagter eller dørmænd/kontrollør ikke lovligt forsikrede, skatteregistrerede eller mangler de autorisation vil det i værste fald være skolen, der hæfter i forsikringssammenhæng samt overfor SKAT. 

Case
En dørmand skal ekskortere en ung mand ud fra en skolefest. Dørmanden har derfor fat i den unge mand for at støtte ham. Men gulvet er glat og dørmanden gilder og falder i nogle glasskår. Dørmanden får nogle rifter og et glasskår i armen, men den unge mand får glas i øjet. Hvem hæfter nu forsikringsmæssigt, hvis dørmanden ikke er dækket af en erhvervsansvarsforsikring eller en ansvarsforsikring?

Det gør skolen sandsynligvis, og når det handler om øjenskader kan en erstatning løbe op i millionbeløb, hvilket understreger, hvor essentielt det er, at skolens ledelse aktivt har taget stilling til at bruge et autoriseret og forsikringsansvarligt vagtselskab.

Tyveri
Sikkerhed og konfliktforebyggende adfærd understøtter forebyggelsen af tyveri. Afholdes festen eller arrangementet under kontrollerede forhold kan tumult ved indgangen, garderoben samt i baren undgås. Dette opnås ved den rette indretning af festlokalet og kommunikative tilgang til eleverne, hvilket Skolevagt har stor erfaring med. En sikker og tryg fest er ligeledes forebyggende for tyveri fra skolen samt af elevernes ejendele.

Ligeledes foretager skolevagterne et sikkerhedstjek af skolen, der sikre at døre og vinduer er låst samt, at der ikke opholder sig uvedkommende på de afspærrede områder. Dette sikre i større grad skolens inventar og er forebyggende for tyveri og indbrud.
 

Rapport – udvikling og vedligeholdelse

I får en fortrolig rapport, der konkret giver feedback på vores observationer, forbedringer og strategiske overvejelser. Rapporten er med udgangspunkt i jeres eksisterende ressourcer og forholder sig til, hvordan I fortsat kan opretholde jeres elevers og læreres sikkerhed. Læs mere om rapportering

Gør en forskel på din skole allere i dag. Kontakt Skolevagt
 

læs data herunder

Skolevagt Axel Gruhns Vej 2B, 8270 Højbjerg