Rapportering
– udvikling og vedligeholdelse

En del af Skolevagts indsats for et positivt læringsmiljø er en strategisk tilbagerapportering til skolens ledelse. Skolevagterne udarbejder efter et ophold på jeres skole en fortrolig basisrapport målrettet ledelsen.

Basisrapporten kan bruges som et ledelsesværktøj, og den indeholder information til pædagogisk ledelse i skolens fortsatte arbejde med skabelsen af et positivt læringsmiljø samt sikre og trygge fester.

Udbyttet af basisrapporten er altid kvalificert handleanbefaling samt et kronologisk billede af dagligdagen eller festen på jeres skolen. Rapporten handler ikke kun om konflikter, men fortæller ligeledes, hvis elever er blevet kede af det eller på anden vis har haft brug for hjælp.

I tilfælde af konflikt suppleres rapporten af en uddybende forklaring på situationen samt en motiverede anbefaling til ledelsen og den læreransvarlige. Yderligere tilbyder Skolevagt at udarbejde en udvidet rapport, der går i dybden med en analyse af skolen og læringsmiljøet.

Spar tid og ressourcer

En markant fordele ved rapportering er, at I får klarhed om forholdene på jeres skole samt en klarhed om handlingsforløbet ved eventuelle konflikter. Skolevagt rapporterer altid objektivt om forløbet, hvilket kan bruges i relation til forældresamtaler, elevsamtaler eller potentielt i relation til anmeldelser.

Skolevagterne letter håndtering af konflikter. Dokumenteret bliver konflikter fulgt til dørs med anbefalinger for fremadrettede handlinger, der sparer skoleledelse, lærerne og ikke mindst gårdvagterne tid - tid som alternativt går fra undervisningen og de andre elever.

En rapport inkluderer også forslag til forbedringer i større og mindre grad ved afviklingen af arrangementer og fester. På den måde får I altid en væsentlig viden, der kan bruges til, at gøre fremtidige fester og arrangementer endnu bedre. Rapporten er fortrolig og alene til ledelsen. Derfor er det alene ledelsen, der træffer beslutning om eventuelt at oplyse eksterne parter om detaljer og andre information i rapporten.

For at hører mere om strategisk rapportering kan I kontakte vores konsulenter.

Kontakt Skolevagt
 

læs data herunder

Skolevagt Axel Gruhns Vej 2B, 8270 Højbjerg